Τεχνικές Υπηρεσίες

Το τεχνικό γραφείο Γεώργιου - Μάριου Κ. Κοσμίδη & συνεργάτες αποτελεί συνέχεια του τεχνικού γραφείου Κοσμά Γ. Κοσμίδη & συνεργάτες το οποίο, δραστηριοποιείται στο τομέα των ακινήτων και παρέχει ένα σύνολο άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς. Ειδικότερα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Go to Μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και διαχείριση ακινήτων

Μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και διαχείριση ακινήτων

Το τεχνικό γραφείο δραστηριοποιείται από το 1982 έως και σήμερα ανελλιπώς στην διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών για κάθε τεχνικό έργο.

Go to Τεχνικός έλεγχος ακινήτων & Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Τεχνικός έλεγχος ακινήτων & Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Στόχος της διαδικασίας του Τεχνικού ελέγχου είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, όπου συγκεντρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες (τεχνικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά) μέσω έρευνας και επιτόπιας αυτοψίας.

Go to Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων από το έτος 1989 έως και σήμερα ανελλιπώς, από έμπειρους Εκτιμητές και στην συνέχεια από Πιστοποιημένους Εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών.

Go to Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση & αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων ως και εν γένει ακινήτων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση & αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων ως και εν γένει ακινήτων

Η πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό σύνθετων τεχνικών θεμάτων, με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υπεύθυνων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα στην αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Έμπειρος συνεργάτης με άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Β’ τάξης, εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση του ακινήτου ελέγχοντας τόσο τα δομικά όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων κατά ΕΓΣΑ ‘87

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το τεχνικό γραφείο Γεώργιου - Μάριου Κ. Κοσμίδη & συνεργάτες αποτελεί συνέχεια του τεχνικού γραφείου Κοσμά Γ. Κοσμίδη & συνεργάτες το οποίο, δραστηριοποιείται στο τομέα των ακινήτων και παρέχει ένα σύνολο άρτιων και αξιόπιστων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς.

Γεώργιος – Μάριος Κ. Κοσμίδης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος
πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων, Valuer in Real Estate Property με Certificate Number: GR 731000222GK και Πιστοποιημένος Εκτιμητής του Υπουργείου Οικονομικών στον Κλάδο “Α” με Αριθμό Μητρώου 547. Ακόμη, είναι μόνιμος Ενεργειακός επιθεωρητής Β΄ τάξης.

Παρθένα – Μαρία Κ. Κοσμίδου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Η Παρθένα – Μαρία Κοσμίδου έχει επαγγελματική εμπειρία, τόσο στη Μελέτη – Επίβλεψη κατασκευών, όσο και στην διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων Α’ Φάσης.

Γεωργία – Μαρία Κ. Κοσμίδου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Η Γεωργία – Μαρία Κοσμίδου, έχει ως κύρια δραστηριότητα τη σύνταξη των Αρχιτεκτονικών σχεδίων και φωτορεαλιστικών.

Φωτούλα Θ. Βλάχου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Η Φωτούλα Βλάχου έχει επαγγελματική εμπειρία στη Μελέτη και Επίβλεψη κατασκευών και στην Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών βάσει του Ν. 4495/2017.

Χατζηαναστασίου Ν. Γεώργιος

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
ασχολείται με τη σύνταξη Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών μελετών, Μελέτες πυρασφάλειας, έκδοση Αδειών λειτουργείας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Κυριακίδης Αν. Παύλος

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Ο Παύλος Κυριακίδης έχει επαγγελματική εμπειρία σε Τοπογραφικές εργασίες (όπως σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, χαράξεις), σε Φωτογραμμετρικές εργασίες (όπως δημιουργία ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών υψηλής ανάλυσης) και σε Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Hello world!

Read full article